Public Relations

Strategie komunikacji szyjemy na miarę potrzeb Klientów. Budujemy i prowadzimy media relations oparciu o znajomość branży i umiejętność odczytywania potrzeb dziennikarzy, partnerów i influencerów. Prowadzimy kampanie, które realnie wpływają na wizerunek marek.

„Gdyby został mi ostatni dolar, wydałbym go na PR.”

Bill Gates


I słusznie! Bo prawidłowo przygotowane i konsekwentnie realizowane działania PRowe to „koło zamachowe” (ang. flywheel) napędzające każdy biznes.
We Flywheel wierzymy, że „rozpędzona” w ten sposób firma staje się liderem w swojej dziedzinie. Dlatego swoją ofertę każdorazowo dostosowujemy do potrzeb, wymagań i celów Klienta.

PR korporacyjny
Zapewniamy długofalowe strategie budowania i podtrzymywania korzystnych relacji pomiędzy firmą i jej otoczeniem. Na tym obszarze odpowiadamy za: relacje z mediami, komunikację kryzysową, szkolenia medialne, komunikację wewnętrzną, relacje z organizacjami pozarządowymi i liderami opinii, organami administracji państwowej i samorządowej, działania i strategie sponsoringowe oraz koncepcje i realizacje działań z zakresu CSR.

Komunikacja wewnętrzna
Wierzymy, że odpowiednio zaplanowana, oparta na dialogu komunikacja, skierowana do wewnątrz organizacji procentuje zwiększeniem zaangażowania i poprawą motywacji pracowników, buduje grono wiarygodnych ambasadorów przedsiębiorstwa. Świadomi skuteczności dostępnych narzędzi, projektujemy i wdrażamy strategię komunikacji wewnętrznej, wydarzenia specjalne dla firm i organizacji (team building, imprezy motywacyjne, integracyjne, warsztaty i szkolenia tematyczne). Dodatkowo również dbamy o relacje firmy z kluczowymi kooperantami w ramach realizowanych incentive event.

Komunikacja kryzysowa
Współpracujemy z Klientem nad reputacją przedsiębiorstwa wiedząc, że jest to wartość, której ochrona wymaga starannych i systematycznych działań. Monitorujemy potencjalne ogniska wystąpienia czynników, które mogłyby jej zaszkodzić. Projektujemy stałe działania komunikacyjne mają na celu zapobieganie wystąpienia lub eliminację już powstałych kryzysów, nie dopuszczając do powstania zagrożeń dla wiarygodności i stabilności firmy.

PR produktowy
Tworzymy i wdrażamy strategie komunikacji dotyczące m.in. wprowadzenie na rynek nowych marek, produktów i usług, zarządzania zmianą w obrębie marki - pozycjonowania i repozycjonowania.

Media Relations
Prowadzimy relacje z mediami opierając się na doświadczeniu, znajomości branży, a także umiejętności słuchania i rozumienia potrzeb dziennikarzy i partnerów biznesowych. Współpracujemy z Key Opinion Leaders, NGO’s, PAG’s. Odpowiadamy za adaptację i wdrożenie komunikacji globalnej. Organizujemy
panele eksperckie, aranżujemy publikacje w mediach specjalistycznych. Opracowujemy raporty jakościowe i ilościowe z prowadzonych działań, pogłębione analizy otoczenia Klienta/konkurencji, jak również ewaluacje prowadzonych działań.

CSR
Tworzymy i opracowujemy koncepcje w kontekście działań społecznie odpowiedzialnych, wdrażane przez Klientów na etapie budowania strategii. Wykorzystujemy tematy z obszaru entertainment do zaprojektowania m.in. kampanii i wydarzeń specjalnych, mających na celu wsparcie podmiotów takich
jak fundacje czy, wybrane wspólnie z Klientem, potrzeby społeczne. W ramach tych działań inicjujemy i koordynujemy współprace z różnymi grupami interesariuszy.

Zakres zadań:

  • PR korporacyjny 
  • Komunikacja wewnętrzna
  • Komunikacja kryzysowa
  • PR produktowy
  • Media Relations
  • CSR

 

Ostatnie realizacje