PR

Promocja zdrowia

Zakres zadań:
kampania społeczna, strategia komunikacji, digital, media
Klient:
Ministerstwo Zdrowia / 2018

Brief

Kampania realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób
Nowotworowych, której celem było promowanie zdrowia i profilaktyki nowotworów.
Działania finansowane ze środków Ministra Zdrowia.

W gestii agencji leżało opracowanie artykułów na temat profilaktyki onkologicznej
oraz promocji badań przesiewowych oraz ich publikacja w czasopismach
skierowanych do profesjonalistów związanych z systemem ochrony zdrowia, lekarzy
(zwłaszcza POZ). Każda z publikacji prasowej zamieszczona została w serwisach
oraz promowana była na kanałach social mediów wydawców.